Delatnost preduzeća

 

Osnovna delatnost JKP „Čistoća” Kragujevac, je obavljanje komunalnih delatnosti u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, Zakonom o upravljanju otpadom i Statutom preduzeća, a to su:

  • sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje, kao i selekcija sekundarnih sirovina, njihovo skladištenje i tretman;

  • održavanje čistoće na površinama javne namene (čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih površina javne namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na površinama javne namene kao i održavanje javnih česmi, fontana i toaleta);

  • delatnost zoohigijene (hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilište za životinje, kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka);

  • dimničarske usluge (čišćenje i kontrola dimovodnih i ložnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja);

  • održavanje ulica i puteva (izvođenje radova kojima se obezbeđuje nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja, kao i održavanje bezbednosti i prohodnosti saobraćajnica u zimskim uslovima);

  • sakupljanje i transport opasnog otpada (akumulatora, otpadnih guma i otpada od električnih i elektronskih proizvoda);

kamion resize30percent

Vi ste ovde: O nama Delatnost preduzeća