Usluge

USLUGE SAKUPLJANJA I TRANSPORTA KOMUNALNOG OTPADA
Održavanje javnih površina (javna higijena) gde se obavljaju poslovi i to:
•    Čišćenje javnih površina
•    Pranje javnih površina
•    Odrzavanje kišne kanalizacije
•    Javni WC
•    Zaštita i unapređenje životne sredine

Sakupljanje i prevoz otpada gde se obavljaju poslovi i to
•    Sakupljanje i prevoz komunalnog otpada
•    Odvoženje industrijskog neopasnog otpada

USLUGE SAKUPLJANJA I TRANSPORTA SEKUNDARNIH SIROVINA
Delatnost službe za upravljanje sekundarnim sirovinama predstavlja:
•    Sakupljanje,
•    Razvrstavanje,
•    Baliranje,
•    Otpremanje sekundarnih sirovina
(papir,karton,PET,plastika,limenke,gume,tetra pak)
Za sakupljanje sekundarnih sirovina koriste se specijalizovani kontejneri
koji su raspoređeni na većem delu teritorije grada.

USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA JAVNIH POVRŠINA
Čišćenje i pranje ulica,staza i parkirališta vrši pogon javna higijena i u tu svrhu
koristi cisterne za pranje ulica i autočistilice. Za pranje se koristi isključivo tehnička
voda a realizuje se prema definisanom Programu pranja. Redovna sezona pranja
počinje u martu mesecu i traje do novembra.Mašinsko čišćenje se sprovodi na
gotovo svim glavnim gradskim saobraćajnicama.

USLUGE HVATANJA I ZBINJAVANJA PASA I MAČAKA LUTALICA
•    Kontrola brojnosti pasa i mačaka lutalica
•    Stručnoveterinarski tretman uhvaćenih pasa i mačaka lutalica

DIMNIČARSKE USLUGE
•    Čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala i kotlova
•    Čišćenje  odmašćivanje ventilacionih kanala

USLUGE DEPONOVANJA OTPADA
•    Zaštita i unapredjenje životne sredine
•    Prijem, merenje i deponovanje otpada
•    Razastiranje, sabijanje i prekrivanje otpada

USLUGE ODRŽAVANJA ULICA I PUTEVA
•    Sanacija udarnih rupa,
•    Zamena starih i postavljanje novih slivnih rešetaka i šaht poklopaca,
•    Izdizanje uleglih šahta,
•    Popravka i/ili zamena behaton ploča i ivičnjaka,
•    Vraćanje u prvobitno stanje lokalnih i nekategorisanih puteva posle obilnih kiša,
•    Održavanje gradskih i lokalnih puteva u zimskom periodu.
 

Vi ste ovde: Usluge