Usluge čišćenja i pranja javnih površina

Usluge čišćenja i pranja javnih površina obuhvataju sledeće aktivnosti:

  • održavanje čistoće javnih površina (redovan program) što podrazumeva čišćenje saobraćajnica,trotoara, platoa, staza, zelenih površina kao i drugih površina po naseljima,
  • odvođenje atmosferskih voda - sistem za prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda čine ulični kanali, kanalske rešetke, slivnici, cevovodi i šahte kišne kanalizacije,
  • uklanjanje novonastalih deponija smeća i ostalog otpada sa javnih površina po nalogu nadzornog organa i zahtevu Komunalne inspekcije,
  • pranje ulica po završetku rada zimske službe i redovno (noćno) pranje ulica,
  • jesenje pranje ulica,
  • nepredviđeni radovi-po nalogu (podrazumevaju se oni radovi koji se ne mogu predvideti a koji su od interesa za Grad),
  • dodatno održavanje (podrazumevaju se oni radovi koji ne spadaju u redovan plan ali su od interesa za Grad),
  • održavanje javnih wc-a,
  • zimska služba.
Vi ste ovde: Usluge Usluge čišćenja i pranja javnih površina