Usluge održavanja ulica i puteva


•    Sanacija udarnih rupa,
•    Zamena starih i postavljanje novih slivnih rešetaka i šaht poklopaca,
•    Izdizanje uleglih šahta,
•    Popravka i/ili zamena behaton ploča i ivičnjaka,
•    Vraćanje u prvobitno stanje lokalnih i nekategorisanih puteva posle obilnih kiša,
•    Održavanje gradskih i lokalnih puteva u zimskom periodu.

Vi ste ovde: Usluge Usluge održavanja ulica i puteva