Komunalne usluge

Održavanje javnih površina (javna higijena):
•    Čišćenje javnih površina,
•    Pranje javnih površina,
•    Održavanje kišne kanalizacije,
•    Javni WC.

Sakupljanje i prevoz otpada:
•    Sakupljanje, prevoz i deponovanje kućnog smeća,
•    Sakupljanje, prevoz i deponovanje posebnih vrsta otpada (krupni i industrijski otpaci).

Vi ste ovde: Usluge Usluge sakupljanja i transporta komunalnog otpada