Model organizovanja

Karakteristični tip seoske zajednice je poljoprivredni tip zajednice. Obrađivanje zemljišta, naročito ratarska kultura, je način proizvodnje koji znači ekonomsku osnovu života u seoskim zajednicama. Seoske zajednice uglavnom se mogu sociološki označiti pre svega sledećim specifičnim karakteristikama: relativna izolovanost i veća zavisnost od prirodne sredine, mali broj pripadnika, niski stepen podele rada i relativna homogenost, velika uloga tradicija i običaja i veoma ograničena duštvena mobilnost.

Takođe ih karakteriše niska gradnja, veća prostorna raširenost, slaba izgrađenost infrastrukture (putevi, električna struja, vodovodna i kanalizaciona mreža), kao i različita udaljenost od grada.

U izradi ovog Plana i programa uzeli smo u obzir sve gore navedene karakteristike seoskih područja na osnovu kojih smo i planirali reone kretanja naših vozila, sabirna mesta, potrebnu mehanizaciju i ljudstvo, kao i način edukacije seoskog stanovništva.

 Reoni kretanja vozila

Analizom postojećeg stanja utvrdili smo najbolje moguće rešenje za trasiranje ruta kojih bi trebalo da se pridržavaju naša vozila za odvoz otpada. Predlažemo sledeće reone kretanja vozila:

pdf logoReoni kretanja vozila

Dinamika, način sakupljanja, transport i odlaganje otpada

Sakupljanje i odlaganje komunalnog i ambalažnog otpada u seoskim područjima vršiće se sistemom kesa iznošenjem istih na sabirno mesto koje je određeno u dogovoru sa predstavnikom Mesne kancelarije. Pri određivanju sabirnog mesta vodilo se računa da to bude na glavnim seoskim putevima i urbanijim delovima sela, kako bi naše vozilo imalo nesmetan pristup. Domaćinstvo od JKP "Čistoća" Kragujevac dobija četiri kese (po dve za svako iznošenje) na mesečnom nivou u koje će odvajati posebno komunalni od ambalažnog otpada (u zelene kese se odvaja ambalažni a u crne kese komunalni otpad). Preduzetnici dobijaju 8 kesa na mesečnom nivou (po četiri za svako iznošenje) u koje će odlagati otpad, takođe posebno odvajajući komunalni od ambalažnog. Otpad se odvozi sa sabirnog mesta radnim vozilom JKP "Čistoća", sa dinamikom odvoženja dva puta mesečno i to po sledećem rasporedu:

ponedeljak – reon 1 (Poskurice, Šljivovac, Donje i Gornje Grbice, Pajazitovo, Veliki Šenj, Mala Vrbica, Dobrača, Ramaća, Ugljarevac, Kutlovo, Rogojevac, Prekopeča, Drača)
utorak – reon 2 (Desimirovac, Cerovac, Lužnice, Čumić, Gornje Jarušice, Vlakča, Kotraža, Masloševo)
četvrtak – reon 3 (Jovanovac, Cvetojevac, Novi Milanovac, Resnik, Korman, Botunje, Gornje Komarice i Donje Komarice)
petak – reon 4 (Jabučje, Bukurovac, Trmbas, Dulene, Donja i Gornja Sabanta, Velika Sugubina, Velike Pčelice)

 

Potrebni resursi

Posmatrajući ograničene kapacitete JKP "Čistoća" sa aspekta raspoložive opreme i ljudstva, za realizaciju programa sakupljanja otpada sa seoskih područja potrebno je:
- 30000 plastičnih kesa na  mesečnom nivou (tačan broj će se znati posle zaduživanja domaćinstva i preduzetnika od strane naših kontrolora),
- jedno specijalno radno vozilo – autosmećar, koje će po zadatom rasporedu prikupljen otpad sa sabirnih mesta prevoziti do deponije,
- jedno radno vozilo – kiper, koje će po zadatom rasporedu prikupljen otpad sa sabirnih mesta prevoziti do deponije,
- jedan vozač i dva radnika na smećaru,
- jedan vozač i dva radnika na kiperu.

 

Vi ste ovde: Usluge Usluge sakupljanja i transporta komunalnog otpada Plan i program upravljanja komunalnim i ambalažnim otpadom na teritoriji seoskih područja