Program odvoza smeća

Program je sačinjen, pre svega, u skladu sa raspoloživim tehničkim kapacitetima Predzeća, količini i vrsti otpada koja se generiše u pojedinim gradskim zonama, kao i opštoj i ekološkoj svesti građana.
Program sadrži:

1. Spisak mesnih zajednica u kojima se vrši organizovano odvoženje smeća
2. Vreme odvoza smeća
3. Način odvoza smeća
4. Dinamiku odvoza smeća po zonama
5. Odvoz smeća sa sabirnog mesta
6. Odvoz baštenskog otpada
7. Odvoz krupnog otpada

1. SPISAK MESNIH ZAJEDNICA IZ KOJIH SE ODVOZI SMEĆE
1. Prvi Maj
2. 21.Oktobar
3. Aerodrom
4. Bagremar
5. Beloševac
6. Bubanj
7. Centar grada
8. Erdeč
9. Erdoglija
10. Grošnica
11. Heroj Filip Kljajić
12. Ilićevo
13. Korićani
14. Lepenica
15. Male pčelice-naselje staro selo
16. Maršić
17. Bresnica
18. Palilule
19. Petrovac
20. Pivara
21. Sanovo
22. Stara radnička kolonija
23. Sušica 24. Uglješnica
25. Veliko polje
26. Vinogradi
27. Denino brdo
28. Šumarice
29. Stragari
30. Opornica
31. Male pčelice
32. Dragobraća – deo
33. Divostin – deo
34. Trmbas -deo
35. Teferič – deo
36. Ždraljica – deo

2.VREME ODVOZA SMEĆA
Odvoženje smeća organizovano je tokom cele godine, u tri smene, u dane vikenda, državnih i verskih praznika, po svim vremenskim uslovima,po sledećem rasporedu:
- u prvoj smeni od 06 do 13 sati
- u drugoj smeni od 14 do 21 sat
- u trećoj smeni od 20 do 03 sata
- u među smeni od 12 do 19 sati.

3. NAČIN ODVOZA SMEĆA
Odvoženje smeća vrši se specijalnim vozilima za odvoz smeća, tz. „smećarima”, iz tipiziranih posuda za sakupljanje smeća, kontejnera 1,1m³ ili plastičnih kanti zapremine 140 litara. Za individualni tip stanovanja, gde se smeće odvozi putem plastičnih kanti ili drugih posuda, osim kontejnera, obaveza korisnika je da svoje kante iznesu u 06 sati do kolovoza, a posle pražnjenja iste vrate u svoja dvorišta.Kod pravnih lica, preduzetnika i ustanova, smeće se odvozi po rasporedu i dinamici pripadnosti ulice koja je navedena u Programu.

4. DINAMIKA ODVOZA SMEĆA
Dinamika odvoza smeća za pojedine ulice ili delove Grada, određena je na osnovu količine i vrste otpada koji nastaje u tim ulicama ili naseljima, tipu stanovanja, broju trgovinskih radnji, broju posuda za odlaganje smeća, frekvenciji saobraćajnica za određeno naselje (u daljem tekstu ZONAMA).
Ulice u kojima se smeće odvozi 7 puta nedeljno – EXTRA ZONA.
Ulice u kojima se smeće odvozi 4 puta nedeljno – PRVA ZONA.
Ulice u kojima se smeće odvozi 3 puta nedeljno – DRUGA ZONA.
Ulice u kojima se smeće odvozi 2 puta nedeljno – TREĆA ZONA.
Ulice u kojima se smeće odvozi 1 puta nedeljno – ČETVRTA ZONA.
Ulice u kojima se smeće odvozi sa sabirnog mesta – PETA ZONA

5. ODVOZ SMEĆA SA SABIRNOG MESTA
Na osnovu člana 9. stav 4. Odluke o održavanju čistoće („Službeni list Grada Kragujevca” broj 09/02), JKP „Čistoća” Kragujevac, određuje sabirno mesto sa koga se vrši odvoz smeća za 2010/2011. godinu.
U koliko je ulica neprohodna za vozila („smećare”) JKP „Čistoća”, zbog neadekvatne kolovozne podloge, velikog uspona, nedovoljne širine ili ako je slepa i bez okretnice na svom kraju, smeće iz tih ulica se odvozi sa tz. „sabirnog mesta”, sve dotle dokle te okolnosti traju.

Odluku o neprohodnosti ulice i bezbedan ulazak kamiona JKP „Čistoća” po radnike i imovinu preduzeća, kao i građana, donosi tehnička komisija JKP „Čistoća”, o čemu sačinjava zapisnik.
Tehničku komisiju imenuje direktor JKP „Čistoća”, svojim rešenjem. Sabirno mesto za ovu vrstu ulica određuje JKP „Čistoća” teritorijalna Mesna zajednica i komunalna inspekcija, o čemu sačinjavaju zapisnik.
Sabirno mesto se formira na javnoj površini, tako da svojom namenom ne ugrožava bezbednost saobraćaja i pešaka. Kante sa smećem građani odlažu na sabirno mesto, u dane predviđene Planom odvoza smeća za tu ulicu, odakle ga kamioni JKP „Čistoća” odvoze. Obaveza JKP „Čistoća” je da posle odvoza smeća sabirno mesto ostane čisto i uredno.

U slučaju da se u nekoj od ulica steknu tehnički uslovi za nesmetan i bezbedan ulazak kamiona koji vrše odvoz smeća, JKP „Čistoća” će ukinuti sabirno mesto, a odvoz smeća obavljaće normalno.
Po sticanju ovih uslova ova kategorija korisnika usluga prevodi se u neku od zona, u zavisnosti od broja nedeljnog odvoza smeća.

6. ODVOZ KRUPNOG OTPADA
Na osnovu člana 15. Odluke o održavanju čistoće („Službeni list Grada Kragujevca” broj 09/02), JKP „Čistoća” Kragujevac, besplatnom prolećnom i jesenjom akcijom, organizuje uklanjanje krupnog otpada.
Krupnim otpadom smatraju se:
- delovi dotrajalog nameštaja
- delovi sanitarne opreme
- dotrajali kućni aparati.

O početku i trajanju prolećne i jesenje akcije odvoza krupnog otpada, JKP „Čistoća” blagovremeno obaveštava građane preko lokalnih sredstava informisanja. U sledećem Planu data je nedeljni broj odvoza smeća za svaku ulicu posebno, po zonama.

Vi ste ovde: Usluge Usluge sakupljanja i transporta komunalnog otpada Program odvoza smeća na teritoriji Grada Kragujevca za 2013.godinu