Usluge sakupljanja i transporta sekundarnih sirovina

USLUGE SAKUPLJANJA I TRANSPORTA SEKUNDARNIH SIROVINA 
Delatnost službe za upravljanje sekundarnim sirovinama se bavi sakupljanjem, transportom, razvrstavanjem i tretmanom sekundarnih sirovina.U skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu JKP "Čistoća", kao i Grad Kragujevac, potpisali su ugovor u julu 2010.godine sa ovlašćenim operaterom za upravljanje ambalažnim otpadom, Sekopakom. U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom JKP "Čistoća" poseduje integralnu dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Grada Kragujevca, kao i integralne dozvole za sakupljanje neopasnog, kao i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije.

Služba upravlja sledećim vrstama otpada:

  • papirna/kartonska ambalaža
  • plastična ambalaža
  • staklena ambalaža
  • metalna ambalaža
  • električni i elektronski otpad
  • otpadni akumulatori
  • otpadne gume

Ambalažni otpad se sakuplja putem žičanih sekontejnera na teritoriji grada, a u seoskim naseljima kao i iz ugostiteljskih objekata u užem centru grada, sakuplja se putem kesa (zelene boje).
Odvoženje (transport) ambalažnog otpada vrši se po ustaljenoj dinamici. Transport se vrši specijalizovanim vozilima tipa autosmećar, autopodizač, kamion, a kese iz ugostiteljskih objekata se odvoze specijalizovanim vozillima tipa Piaggio.
Ovakvom organizacijom sakupljanja i transporta ambalažnog otpada omogućeno je građanima da odvajaju ambalažni od komunalnog otpada, odnosno da vrše primarnu selekciju otpada (razvrstavanje otpada na mestu nastanka).

Papirna/kartonska ambalaža se može odlagati i u specijalizovane plastične kontejnere (plave boje) za odlaganje ove vrste otpada.Služba vrši otkup/preuzimanje ove vrste otpada od fizičkih i pravnih lica.

Ovako sakupljen i primarno razvrstan ambalažni otpad se sortira (sekundarna selekcija otpada) i tretira (balira putem specijalizovanih presa-balirka), a zatim se predaje ovlašćenom operateru na dalji tretman - reciklažu.

Služba upravljanja sekundarnim sirovinama vrši otkup/preuzimanje od fizičkih i pravnih lica i drugih vrsta otpada, kao što su :

  • električni i elektronski otpad
  • otpadni akumulatori
  • otpadne gume

Električnii elektronski otpad se preuzima subotom od fizičkih lica, a četvrtkom od pravnih lica . Ove vrste otpada se takođe predaju ovlašćenim operaterima na dalji tretman. Oni poseduju odgovarajuće dozvole za upravljanje ovim vrstama otpada.

Vi ste ovde: Usluge Usluge sakupljanja i transporta sekundarnih sirovina