Ekonomske cene – pristupačne za građane

 

Korekcija cena usluge sakupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada, predstavlja jedini način da se pokriju operativni troškovi komunalnih preduzeća uz minimalna ulaganja u njihov razvoj. Istovremeno, to bi za građane i dalje bio sasvim prihvatljiv izdatak od 300 do 450 dinara, zaključak je Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća KOMDEL.

odvoz otpada

Po uobičajenoj praksi, PU “KOMDEL“ je, radi boljeg informisanja svojih članica, prikupio podatke o važećim cenama usluga iznošenja smeća iz NOVEMBRA 2013. godine i podatke o zahtevanom nivou cena po kalkulacijama ili podnetim zahtevima za korekciju cena komunalnih preduzeća koje dajemo u narednoj tabeli:
 

R.br. Naselje Cene u primeni Važi od Zahtevani nivo
Građani Privreda Građani Privreda
1. Aleksinac 4,62 9,55 01.01.2013. 5,13 10,61
2. Aranđelovac 4,17 11,22 01.02.2013. 5 13,46
3. Bačka Palanka *6,19 16,97 01.09.2013.    
4. Bela Crkva 4,89 10,12 01.04.2013. 6,1 14,8
5. Beograd 4,13 11,2 15.06.2011.    
6. Beočin *5,49 29,6 01.03.2012. 5,96 29,6
7. Boljevac 3,5 10,5 01.01.2013. 4,2 12,6
8. Čačak 4,53 11,37 01.05.2013.    
9. Gornji Milanovac 4,63 10,78 20.05.2013. 5,55 12,1
10. Knjaževac 4,54 10,56 01.04.2013. 5,16 12
11. Kosjerić 5,02 14,71 01.02.2013.    
12. Kragujevac 3,88 7,41 01.02.2013. 4,65 8,89
13. Kraljevo 3,16 4,74 01.10.2013.    
14. Kruševac 3,29 6,42 01.04.2011.    
15. Lazarevac 7,97 21 01.06.2013.    
16. Mladenovac 5,44 8,4 01.10.2013. 5,98 9,24
17. Niš 4,48 8,96 01.04.2013 4,72 9,44
18. Nova Varoš 3,17 9,5 01.05.2013. 3,8 11,4
19. Novi Sad *7,40 11,78 01.02.2013. 7,8 12,43
20. Obrenovac 8,5 11,91 01.09.2013.    
21. Pančevo 6,56   14.03.2013. 6,91  
22. Pirot 5,05 10 01.01.2013.    
23. Požarevac 4,04 5,63 01.02.2013.    
24. Požega 7,16 13,48 01.04.2013. 11,1 22,2
25. Priboj 4,6 11 01.10.2012. 5 12
26. Prijepolje 3,21 17,19 30.11.2012. 5,42 28,46
27. Ruma 3,95 7,91 01.01.2013. 4,5 10,2
28. Šabac 3,02 9,06 01.08.2013. 3,02 9,06
29. Sečanj *3,33 6,67 01.03.2013.    
30. Senta 2,78 6,8 01.01.2013. 3,95 9,87
31. Sombor 4 5,4 01.07.2013. 4,5 6
32. Sremska Mitrovica 4,87 10,52 01.06.2013.    
33. Stara Pazova 7,1 21,6 01.03.2013. 7,9 23,7
34. Subotica 4,85 11,02 04.10.2013.    
35. Svilajnac *5,41 16,5 01.04.2013. 6,67 20
36. Temerin 4,6   01.01.2013.    
37. Ub 3,89 8,1 01.04.2013. 3,89 8,1
38. Užice 4 16,06 01.06.2013 4 16,06
39. Valjevo 4,71 2,73 14.05.2013. 6 6
40. Vranje 5,31 8,32 01.02.2011. 6,1 9,57
41. Vrbas *4,80   01.08.2012. 5,52  
42. Vrnjačka Banja 3,51 7,02 01.04.2013.    
43. Zrenjanin 5,28 6,66 01.06.2013. 5,28 6,66
PROSEČNO: 4,89 11,16   5,84 14,81

Napomene uz tabelu:

* Izvorne cene za građane u Bačkoj Palanci, Sečnju, Svilajncu i Vrbasu formirane po porodičnom domaćínstvu, a u Beočinu, Novom Sadu i Temerinu cene su iskazane po članu porodičnog domaćinstva. Kod izračunavanja prosečne cene, preračun na cenu izraženu u din/m2 rađen je na bazi prosečne tročlane porodice i prosečnog stana površine od 60 m2.

Cene su prikazane u iznosima u kojima nije sadržan porez na dodatnu vrednost (PDV) koji za ove usluge i dalje iznosi 8%.

Prosečna cena usluga iznošenja smeća (tarifa za domaćinstva) kod posmatranih preduzeća je 4,89 din/m2, a u odnosu na nivo sa početka godine, ove cene su u proseku veće za svega oko 3,4%. Tarifa za pravna lica 2,3 puta veća i u proseku iznosi 11,2 din/m2 mesečno.

Po kalkulacijama samih komunalnih preduzeća, cene usluga iznošenja smeća bi u proseku trebalo dodatno da
poskupe za 19% (u proseku zahtevan je nivo od 5,84 din/m
2), a to bi bio i prvi nužan korak na putu do ekonomskih cena. Prelazak na ekonomske cene komunalnih usluga propisan je i direktno podržan članom 25. Zakona o komunalnim delatnostima koji je stupio na snagu još 01. decembra 2011. godine.

U Zakonu o javnim preduzećima, cene komunalnih usluga su izuzete od dodatne kontrole Republike. Znači, u programima javnih komunalnih preduzeća za 2014. godinu, lokalne  samouprave  mogu  bez  straha  od  sankcija (obustava  prenosa  transvernih sredstava), da utvrde nivo cena komunalnih usluga u skladu sa potrebama i realnim mogućnostima korisnika usluga.

U  Vladinoj  Fiskalnoj  strategiji,  predviđa  se  takođe  puna  liberalizacija  cena komunalnih usluga, kojom bi se mogao, delimično ili potpuno kompenzovati, nedostatak sredstava usled smanjenja ili ukidanja subvencija prema javnim komunalnim preduzećima koja je jedna od ključnih mera Fiskalne strategije i koja je sada, kada su lokalni budžeti već pripremljeni, potpuna izvesnost.

KOMDEL-ova sugestija je da se, bez obzira na nepopularnost ove mere, u 2014. godini gde god je to moguće, ne odustane od prelaska na cene kojima se pokrivaju operativni troškovi i sa makar i minimalnom akumulacijom koja bi se usmeravala u razvoj komunalnog preduzeća. To su cene za domaćinstva na nivou od 5,00 do 7,50 din/m2.

Ukoliko bi došlo do ove sugerisane korekcije cena, prosečan izdatak za jednu porodicu za usluge sakupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada iznosio bi za građane i dalje sasvim prihvatljivih od 300 do 450 dinara mesečno ili relativno od 0,6 do 0,9% od prosečne neto zarade u Republici. Ovaj sugerisani nivo, je nivo cena koji pored pokrića elementarnih troškova delatnosti, u potpunosti zadovoljava načelo pristupačnosti koje je takođe propisano Zakonom o komunalnim delatnostima.

Vi ste ovde: Vesti Arhiva vesti Ekonomske cene – pristupačne za građane