Oglas - prodaja putem licitacije

IMG 20171002 125054

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА

КРАГУЈЕВАЦ

О Г Л А Ш А В А

продају средства предузећа путем  лицитације и то следећих:

                                     

А) Трактор гусеничар ТГ 90, процењене почетне вредности за лицитацију од 216.000,00 динара.

Б) Средства предузећа 

Р.б.

Назив

Процењена количина (кг)

Почетна цена (дин/кг)

Процењена  почетна вредност за лицитацију

1.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од бакра

120,00

288,00

34.560,00

2.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од алуминијума

50,00

75,00

3.750,00

3.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од лима

400,00

10,20

4.080,00

 

 

 

 

 

Почетне цене су без обрачунатог ПДВ-а.

Средства се продају у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.

Продаја наведених средстава обавиће се путем усмене лицитације дана 01.02.2018. године у 12:00 часова у просторијама ЈКП ”Чистоћа” Крагујевац, ул.Индустријска бр.12.

За учествовање на лицитацији потребно је уплатити депозит у износу 10% од почетне вредности позиције за коју се лицитира, на пословни рачун ЈКП Чистоћа Крагујевац бр. 155-13697-47 код ХАЛКБАНК а.д. Београд.

Заинтересована лица могу погледати понуђена средства сваког радног дана од 10 до 13 часова у кругу ЈКП ”Чистоћа” Крагујевац, ул.Индустријска бр. 12 и на депонији Јовановац.

Купац преузима робу из тачке под А) након уплате излицитиране цене.

Купац преузима робу из тачке под Б)  након мерења на ваги на депонији Јовановац и уплате по основу обрачунате обавезе за измерену количину.

Купац је дужан да преузме предмет лицитације у року од 20 (двадесет) дана од дана лицитације. У супротном, сматраће се да је одустао од куповине, а уплаћена средства на име депозита неће бити враћена.

Учесницима лицитације који нису купили предмет лицитације уплаћени депозит се враћа у року од 3 дана, од дана закључења поступка лицитације.

 Особа за контакт:  1. Милош Николић, телефон 034/335 089, локал 114

Р.б.

Назив

Процењена количина (кг)

Почетна цена (дин/кг)

Процењена  почетна вредност за лицитацију

1.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од бакра

120,00

288,00

34.560,00

2.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од алуминијума

50,00

75,00

3.750,00

3.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од лима

400,00

10,20

4.080,00

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA KRAGUJEVAC O G L A Š A V A

JAVNA L

prodaju sredstva preduzeća putem licitacije i to sledećih:

A) Traktor guseničar TG 90, procenjene početne vrednosti za licitaciju od 360.000,00 dinara.

B) Sredstva preduzeća

R.b.

Naziv

Procenjena količina (kg)

Početna cena (din/kg)

Procenjena početna vrednost za licitaciju

  1. 1.

Neupotreblјiva i neispravna sredstva sa pretežnim sastavom od gvožđa (dve cisterne, autosmećar, neupotreblјivi delovi sa radnih mašina...)

24.095,00

20,00

481.900,00

  1. 2.

Neupotreblјiva sredstva sa pretežnim sastavom od bakra

120,00

480,00

57.600,00

  1. 3.

Neupotreblјiva sredstva sa pretežnim sastavom od aluminijuma

50,00

120,00

6.000,00

  1. 4.

Neupotreblјiva sredstva sa pretežnim sastavom od lima

400,00

18,00

7.200,00

 Početne cene su bez obračunatog PDV-a.

    Sredstva se prodaju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.
    
    Prodaja navedenog sredstava obaviće se putem usmene licitacije dana 14.12.2017. godine u 12:00 časova u prostorijama JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br.12.
   
    Za učestvovanje na licitaciji potrebno je uplatiti depozit u iznosu 10% od početne vrednosti pozicije za koju se licitira, na poslovni račun JKP Čistoća Kragujevac br. 155-13697-47 kod HALKBANK a.d. Beograd.

    Zainteresovana lica mogu pogledati ponuđena sredstva svakog radnog dana od 10 do 13 časova u krugu JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br. 12 i na deponiji Jovanovac.

     Kupac preuzima robu iz tačke pod A) nakon uplate izlicitirane cene.

    Kupac preuzima robu iz tačke pod B)  nakon merenja na vagi na deponiji Jovanovac i uplate po osnovu obračunate obaveze za izmerenu količinu.

    Kupac je dužan da preuzme predmet licitacije u roku od 20 (dvadeset) dana od dana licitacije. U suprotnom, smatraće se da je odustao od kupovine, a uplaćena sredstva na ime depozita neće biti vraćena.
    
    Učesnicima licitacije koji nisu kupili predmet licitacije uplaćeni depozit se vraća u roku od 3 dana, od dana zaklјučenja postupka licitacije.

Osoba za kontakt:  1. Miloš Nikolić, telefon 034/335 089, lokal 114

Sekopak dodelio Čistoći CO2 sertifikat

BSk3

Kompanija SEKOPAK, 29.11.2017. je po treci put organizovala dodelu CO2 sertifikata.

Ova kompanija još od 2006. godine kao lider u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom iz godine u godinu cini da hiljade tona ambalažnog otpada završi u pogonima za reciklažu.

Kao jedan od kljucnih elemenata u razvoju oblasti upravljanja amabalažnim otpadom, jeste njegova primarna selekcija, istakla je generalna direktorka kompanije SEKOPAK, Violeta Belanovic Kokir.

’’Ove godine ostvarujemo 50% sakupljenog ambalažnog otpada poslatog na reciklažu, u naredne dve godine potrebno je da ostvarimo 60%. Da bismo to postigli potrebno je znacajnije sakupljanje ambalažnog otpada u komunalnom sektoru, potrebno je da se ukljuce lokalne samouprave i da operateri sistema zajedno sa njima razvijaju i postavljaju sistem sakupljanja ambalažnog otpada. Sve ovo doprinosi uštedi CO2 i kontroli klimatskih promena. Republika Srbija je uštedela CO2 26.922 tone, zahvaljujuci sakupljanju ambalažnog otpada, a SEKOPAK zajedno sa svojim partnerima cini 78%, što je 20.946 tona’’, istakla je Belanovic Kokir.

B1

JKP Cistoca Kragujevac sertifikat o doprinosu uštedi emisije CO2 dobila je za uštedu od 269,15 tona CO2.

Navedenu kolicinu uštede u emisiji gasova sa efektom staklene bašte, JKP Cistoca je postigla kroz operativno ucešce u ispunjenju nacionalnih ciljeva za reciklažu i ponovno iskorišcenje ambalažnog otpada.

Nabavljena nova oprema - traktori

20171116 110116

 

         JKP "Čistoća" Kragujevac nabavila je dva nova traktora za potrebe službe odvoza smeća. Nabavkom ove opreme omogućiće se još efikasnije odnošenje smeća, prvenstveno iz seoskih područja. Traktori su nabavljeni putem javne nabavke, a vrednost nabavljene opreme je 4.000.000,00 dinara.

20171116 110437 

 20171116 110447

 

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti