JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA KRAGUJEVAC O G L A Š A V A

JAVNA L

prodaju sredstva preduzeća putem licitacije i to sledećih:

A) Traktor guseničar TG 90, procenjene početne vrednosti za licitaciju od 360.000,00 dinara.

B) Sredstva preduzeća

R.b.

Naziv

Procenjena količina (kg)

Početna cena (din/kg)

Procenjena početna vrednost za licitaciju

  1. 1.

Neupotreblјiva i neispravna sredstva sa pretežnim sastavom od gvožđa (dve cisterne, autosmećar, neupotreblјivi delovi sa radnih mašina...)

24.095,00

20,00

481.900,00

  1. 2.

Neupotreblјiva sredstva sa pretežnim sastavom od bakra

120,00

480,00

57.600,00

  1. 3.

Neupotreblјiva sredstva sa pretežnim sastavom od aluminijuma

50,00

120,00

6.000,00

  1. 4.

Neupotreblјiva sredstva sa pretežnim sastavom od lima

400,00

18,00

7.200,00

 Početne cene su bez obračunatog PDV-a.

    Sredstva se prodaju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.
    
    Prodaja navedenog sredstava obaviće se putem usmene licitacije dana 14.12.2017. godine u 12:00 časova u prostorijama JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br.12.
   
    Za učestvovanje na licitaciji potrebno je uplatiti depozit u iznosu 10% od početne vrednosti pozicije za koju se licitira, na poslovni račun JKP Čistoća Kragujevac br. 155-13697-47 kod HALKBANK a.d. Beograd.

    Zainteresovana lica mogu pogledati ponuđena sredstva svakog radnog dana od 10 do 13 časova u krugu JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br. 12 i na deponiji Jovanovac.

     Kupac preuzima robu iz tačke pod A) nakon uplate izlicitirane cene.

    Kupac preuzima robu iz tačke pod B)  nakon merenja na vagi na deponiji Jovanovac i uplate po osnovu obračunate obaveze za izmerenu količinu.

    Kupac je dužan da preuzme predmet licitacije u roku od 20 (dvadeset) dana od dana licitacije. U suprotnom, smatraće se da je odustao od kupovine, a uplaćena sredstva na ime depozita neće biti vraćena.
    
    Učesnicima licitacije koji nisu kupili predmet licitacije uplaćeni depozit se vraća u roku od 3 dana, od dana zaklјučenja postupka licitacije.

Osoba za kontakt:  1. Miloš Nikolić, telefon 034/335 089, lokal 114

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA KRAGUJEVAC O G L A Š A V A