Oglas - prodaja putem licitacije

IMG 20171002 125054

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА

КРАГУЈЕВАЦ

О Г Л А Ш А В А

продају средства предузећа путем  лицитације и то следећих:

                                     

А) Трактор гусеничар ТГ 90, процењене почетне вредности за лицитацију од 216.000,00 динара.

Б) Средства предузећа 

Р.б.

Назив

Процењена количина (кг)

Почетна цена (дин/кг)

Процењена  почетна вредност за лицитацију

1.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од бакра

120,00

288,00

34.560,00

2.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од алуминијума

50,00

75,00

3.750,00

3.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од лима

400,00

10,20

4.080,00

 

 

 

 

 

Почетне цене су без обрачунатог ПДВ-а.

Средства се продају у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.

Продаја наведених средстава обавиће се путем усмене лицитације дана 01.02.2018. године у 12:00 часова у просторијама ЈКП ”Чистоћа” Крагујевац, ул.Индустријска бр.12.

За учествовање на лицитацији потребно је уплатити депозит у износу 10% од почетне вредности позиције за коју се лицитира, на пословни рачун ЈКП Чистоћа Крагујевац бр. 155-13697-47 код ХАЛКБАНК а.д. Београд.

Заинтересована лица могу погледати понуђена средства сваког радног дана од 10 до 13 часова у кругу ЈКП ”Чистоћа” Крагујевац, ул.Индустријска бр. 12 и на депонији Јовановац.

Купац преузима робу из тачке под А) након уплате излицитиране цене.

Купац преузима робу из тачке под Б)  након мерења на ваги на депонији Јовановац и уплате по основу обрачунате обавезе за измерену количину.

Купац је дужан да преузме предмет лицитације у року од 20 (двадесет) дана од дана лицитације. У супротном, сматраће се да је одустао од куповине, а уплаћена средства на име депозита неће бити враћена.

Учесницима лицитације који нису купили предмет лицитације уплаћени депозит се враћа у року од 3 дана, од дана закључења поступка лицитације.

 Особа за контакт:  1. Милош Николић, телефон 034/335 089, локал 114

Р.б.

Назив

Процењена количина (кг)

Почетна цена (дин/кг)

Процењена  почетна вредност за лицитацију

1.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од бакра

120,00

288,00

34.560,00

2.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од алуминијума

50,00

75,00

3.750,00

3.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од лима

400,00

10,20

4.080,00

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti Oglas - prodaja putem licitacije