Prodaja rashodovanih sredstava preduzeća

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA

KRAGUJEVAC

 

O G L A Š A V A

prodaju rashodovanih sredstva preduzeća putem licitacije i to sledećih:

 

 

R.b.

Naziv

Procenjena količina (kg)

Početna cena (din/kg)

Procenjena početna vrednost za licitaciju

1.

Zastava Jugo 45 koral

798

20,00

15.960,00

2.

Zastava Koral 1.1

1.001

20,00

20.020,00

3.

MAN 24.240

14.740

20,00

294.800,00

4.

Zastava Eurozeta 85

4.392

20,00

87.840,00

5.

Mercedes 2524 6H4

10.120

20,00

202.400,00

6.

MAN 24.242

11.496

20,00

229.920,00

7.

Zastava 101 skala

668

20,00

13.360,00

8.

Zastava skala poli

708

20,00

14.160,00

9.

Zastava 50.8

1.920

20,00

38.400,00

10.

FAP 1920

8.360

20,00

167.200,00

11.

FAP 1920

8.832

20,00

176.640,00

12.

Hidraulična dizalica

5

20,00

100,00

13.

Kontejneri 1100l

15.500

18,00

279.000,00

Početne cene su bez obračunatog PDV-a.

                Sredstva se prodaju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

                Prodaja navedenih sredstava obaviće se putem usmene licitacije dana 25.05.2018. godine u 12:00 časova u prostorijama JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br.12, po svakoj stavki pojedinačno iz date tabele.

               Za učestvovanje na licitaciji potrebno je uplatiti depozit u iznosu 10% od početne vrednosti pozicije za koju se licitira, na poslovni račun JKP Čistoća Kragujevac br. 155-13697-47 kod HALKBANK a.d. Beograd.

                Zainteresovana lica mogu pogledati ponuđena sredstva svakog radnog dana od 10 do 13 časova u krugu JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br. 12 i na deponiji Jovanovac.

               Kupac preuzima robu nakon merenja na vagi na deponiji Jovanovac i uplate po osnovu obračunate obaveze za izmerenu količinu.

               Kupac je dužan da preuzme predmet licitacije u roku od 20 (dvadeset) dana od dana licitacije. U suprotnom, smatraće se da je odustao od kupovine, a uplaćena sredstva na ime depozita neće biti vraćena.

               Učesnicima licitacije koji nisu kupci predmeta licitacije uplaćeni depozit se vraća u roku od 3 dana, od dana zaklјučenja postupka licitacije.

Osoba za kontakt: 1. Miloš Nikolić, telefon 034/335 089, lokal 114

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti Prodaja rashodovanih sredstava preduzeća