Nove cene odvoza smeća - na nivou republičkog proseka

cistoca

 

Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ ima nove cenovnike koji će važiti od 1. jula.

Usluge odvoza smeća za građane na gradskom području, privredu i preduzetnike, kao i usluge odvoza smeća sa seoskog područja, prema rešenju Gradskog veća, od prvog jula biće skuplje za prosečno 13,8 procenata.

Prema rečima mr Dejana Raonića, direktora JKP “Čistoća”, dosadašnje cene bile su znatno ispod proseka u odnosu na cene u drugim gradovima i predviđenim povećanjem biće u proseku trenutno važećih cena odvoženja smeća u Srbiji.

-Da bi bio zadržan dostignuti nivo kvaliteta usluga, mi smo bili primorani da pristupimo korekciji cena koja, ma koliko bila neznatna, uvek predstavlja nepopularnu meru. Medjutim, ovakvom korekcijom se, zapravo, pokrivaju uglavnom operativni troškovi, sa zaista minimalnom akumulacijom koja će se usmeravati u najneophodnije nabavke – istakao je Raonić.

Pored pokrića elementarnih troškova delatnosti, prema Raonićevim rečima, nove cene usluga JKP “Čistoća” u potpunosti zadovoljavaju načelo pristupačnosti – one su apsolutno prilagodjene realnim mogućnostima korisnika usluga.

pdf logoRešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cena usluga JKP "Čistoća" Kragujevac

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti Nove cene odvoza smeća - na nivou republičkog proseka