OBAVEŠTENJE

AKCIJE UKLANJANJA ZELENOG OTPADA

Obaveštavamo sve korisnike usluga JKP “Čistoća” da će se uklanjanje zelenog  otpada (trava, granje, lišće, korov i sl.)  ubuduće obavljati  dva puta godišnje, u okviru akcija koje ce biti sprovođene u periodu od:  15. maja do 15. juna    i od 15. septembra do 15. oktobra.
O otpočinjanju  akcija uklanjanja zelenog otpada,  kao i o drugim,  periodičnim aktivnostima JKP “Čistoca”, gradjani ce blagovremeno biti obaveštavani putem sredstava javnog informisanja.

zeleni

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti OBAVEŠTENJE