Novi kontejneri

IMG 20161123 110414

U preduzeću JKP „Čistoća“ Kragujevac je pristigao prvi kontigent metalnih kontejnera zapremine 1100 l. Isporuka metalnih kontejnera će biti sukcesivna i u periodu od naredna 3 meseca će biti isporučena celokupna količina od 1 900 komada.
Preduzeće JKP „Čistoća“ Kragujevac će prilikom svake isporuke postavljati metalne kontejnere u najugroženijim delovima grada Kragujevca i na taj način omogućiti građanima da pravilno odlažu sakupljeni komunalni otpad, a sve u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

IMG 20161123 110455Sredstva za nabavku novih kontejnera su obezbeđena od strane Grada Kragujevca u postupku nabavke koju je sprovela Evropska banka za obnovu i razvoj, gde je po sprovedenom postupku kao najpovoljniji ponuđač izabrana firma Unit Ehport Limited iz Londona.

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti Novi kontejneri