Oglas za licitaciju

DSC05028

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA
KRAGUJEVAC

O G L A Š A V A
prodaju sredstva u upotrebi i otpisanih sredstava preduzeća
putem licitacije i to sledećih:

 

A) Univerzalni strug u upotrebi, МVЕ 280М FEM BUDAPEST, radne dužine 2000 mm, snage 11 KW, procenjene vrednosti 370.000,00 dinara. Početna cena iznosi 60% od utvrđene tržišne vrednosti struga, odnosno iznosi 222.000,00 dinara.
B) Otpisana sredstava preduzeća

R.b.

Naziv

Procenjena količina(kg)

Početna cena (din/kg)

Procenjena  početna vrednost za licitaciju

  1. 1.

metalni kontejneri

10.000

18,00

180.000,00

  1. 2.

razno otpadno gvožđe

5.400

20,00

108.000,00

  1. 3.

ispravljač

20,00

20,00

400

Početne cene su bez obračunatog PDV-a.

Sredstva se prodaju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

Kupac je dužan da preuzme predmet licitacije u roku od 20 (dvadeset) dana od dana licitacije. U suprotnom, smatraće se da je odustao od kupovine, a uplaćena sredstva neće biti vraćena.

Prodaja navedenih sredstava obaviće se putem usmene licitacije dana 12.04.2017. godine u 12:00 časova u prostorijama JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br.12.

Za učestvovanje na licitaciji potrebno je uplatiti 10% od početne vrednosti pozicije, za koju se licitira, kao depozit, na poslovni račun JKP Čistoća Kragujevac br. 160-7512-44 kod Banca Intesa a.d.

Ponuđena sredstva se mogu razgledati svakog radnog dana od 10 do 13 časova u krugu JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br. 12.

Po završenoj licitaciji roba se može preuzeti posle:
- Merenja na vagi na deponiji Jovanovac izlicitirane pozicije
- Uplate po osnovu obračunate obaveze za izmerenu izlicitiranu poziciju

Osoba za kontakt: 1. Miloš Nikolić, telefon 034/335 089, lokal 114

 

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti Oglas za licitaciju