Ekološke radionice u predškolskim ustanovama

IMG 20170904 113244

         

          JKP “Čistoća” kao društveno odgovorno preduzeće želi da podigne nivo ekološke svesti građana na temu upravljanja otpadom. Dana 04.09.2017.godine tim JKP “Čistoća” započeće ekološku radionicu u predškolskim ustanovama (državnim i privatnim). Cilj radionice je da se deca predškolskog uzrasta edukuju o pravilnom upravljanju otpadom, odnosno o prednostima ponovnog iskorišćavanja otpada. Svrha planiranih aktivnosti je da deca steknu nove navike i obaveze kojima će omogućiti i sebi i narednim generacijama čistiju životnu sredinu. U toku radnioce deca će biti upoznata sa terminima otpada, ambalaže, separacije, reciklaže i deponovanja. Nakon teorijskog dela, predškolci će i sami moći da razvrstaju otpad koji naprave. U dvorištima ustanova biće postavljene tri kante: zelene, žute i plave boje. U kantu zelene boje odlagaće komunalni otpad, u kantu žute boje plastičnu ambalažu, a u plavu kantu papirnu i kartonsku ambalažu. Pristup učenju kroz ovu akciju je baziran na unapređenju stanja  životne sredine.

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti Ekološke radionice u predškolskim ustanovama