Oglas za licitaciju - metalni kontejneri

IMG 20171002 124521

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA

KRAGUJEVAC

O G L A Š A V A

prodaju sredstva preduzeća koja nemaju upotrebnu vrednost

putem licitacije i to sledećih:

 

Procenjena količina (kg) Početna cena (din/kg) Procenjena početna vrednost za licitaciju 
neupotrebljivi metalni kontejneri 56.800 17,00 965.600,00

Početne cene su bez obračunatog PDV-a.

 

Sredstva se prodaju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.

Prodaja navedenog sredstava obaviće se putem usmene licitacije dana 26.10.2017. godine u 12:00 časova u prostorijama JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br.12.

Za učestvovanje na licitaciji potrebno je uplatiti depozit u iznosu 10% od početne vrednosti, odnosno 96.560,00 dinara, na poslovni račun JKP Čistoća Kragujevac br. 155-13697-47 kod HALKBANK a.d. Beograd.

Zainteresovana lica mogu pogledati svakog radnog dana od 10 do 13 časova u krugu JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br. 12 i na deponiji Jovanovac.

Kupac preuzima robu nakon merenja na vagi na deponiji Jovanovac i uplate po osnovu obračunate obaveze za izmerenu količinu.

Kupac je dužan da preuzme predmet licitacije u roku od 15 (petnaest) dana od dana licitacije. U suprotnom, smatraće se da je odustao od kupovine, a uplaćena sredstva na ime depozita neće biti vraćena.

Učesnicima licitacije koji nisu kupili predmet licitacije uplaćeni depozit se vraća u roku od 3 dana, od dana zaključenja postupka licitacije.

Osoba za kontakt: 1. Miloš Nikolić, telefon 034/335 089, lokal 114

IMG 20171002 124839

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti Oglas za licitaciju - metalni kontejneri