JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA KRAGUJEVAC O G L A Š A V A

JAVNA L

prodaju sredstva preduzeća putem licitacije i to sledećih:

A) Traktor guseničar TG 90, procenjene početne vrednosti za licitaciju od 360.000,00 dinara.

B) Sredstva preduzeća

R.b.

Naziv

Procenjena količina (kg)

Početna cena (din/kg)

Procenjena početna vrednost za licitaciju

  1. 1.

Neupotreblјiva i neispravna sredstva sa pretežnim sastavom od gvožđa (dve cisterne, autosmećar, neupotreblјivi delovi sa radnih mašina...)

24.095,00

20,00

481.900,00

  1. 2.

Neupotreblјiva sredstva sa pretežnim sastavom od bakra

120,00

480,00

57.600,00

  1. 3.

Neupotreblјiva sredstva sa pretežnim sastavom od aluminijuma

50,00

120,00

6.000,00

  1. 4.

Neupotreblјiva sredstva sa pretežnim sastavom od lima

400,00

18,00

7.200,00

 Početne cene su bez obračunatog PDV-a.

    Sredstva se prodaju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.
    
    Prodaja navedenog sredstava obaviće se putem usmene licitacije dana 14.12.2017. godine u 12:00 časova u prostorijama JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br.12.
   
    Za učestvovanje na licitaciji potrebno je uplatiti depozit u iznosu 10% od početne vrednosti pozicije za koju se licitira, na poslovni račun JKP Čistoća Kragujevac br. 155-13697-47 kod HALKBANK a.d. Beograd.

    Zainteresovana lica mogu pogledati ponuđena sredstva svakog radnog dana od 10 do 13 časova u krugu JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br. 12 i na deponiji Jovanovac.

     Kupac preuzima robu iz tačke pod A) nakon uplate izlicitirane cene.

    Kupac preuzima robu iz tačke pod B)  nakon merenja na vagi na deponiji Jovanovac i uplate po osnovu obračunate obaveze za izmerenu količinu.

    Kupac je dužan da preuzme predmet licitacije u roku od 20 (dvadeset) dana od dana licitacije. U suprotnom, smatraće se da je odustao od kupovine, a uplaćena sredstva na ime depozita neće biti vraćena.
    
    Učesnicima licitacije koji nisu kupili predmet licitacije uplaćeni depozit se vraća u roku od 3 dana, od dana zaklјučenja postupka licitacije.

Osoba za kontakt:  1. Miloš Nikolić, telefon 034/335 089, lokal 114

Sekopak dodelio Čistoći CO2 sertifikat

BSk3

Kompanija SEKOPAK, 29.11.2017. je po treci put organizovala dodelu CO2 sertifikata.

Ova kompanija još od 2006. godine kao lider u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom iz godine u godinu cini da hiljade tona ambalažnog otpada završi u pogonima za reciklažu.

Kao jedan od kljucnih elemenata u razvoju oblasti upravljanja amabalažnim otpadom, jeste njegova primarna selekcija, istakla je generalna direktorka kompanije SEKOPAK, Violeta Belanovic Kokir.

’’Ove godine ostvarujemo 50% sakupljenog ambalažnog otpada poslatog na reciklažu, u naredne dve godine potrebno je da ostvarimo 60%. Da bismo to postigli potrebno je znacajnije sakupljanje ambalažnog otpada u komunalnom sektoru, potrebno je da se ukljuce lokalne samouprave i da operateri sistema zajedno sa njima razvijaju i postavljaju sistem sakupljanja ambalažnog otpada. Sve ovo doprinosi uštedi CO2 i kontroli klimatskih promena. Republika Srbija je uštedela CO2 26.922 tone, zahvaljujuci sakupljanju ambalažnog otpada, a SEKOPAK zajedno sa svojim partnerima cini 78%, što je 20.946 tona’’, istakla je Belanovic Kokir.

B1

JKP Cistoca Kragujevac sertifikat o doprinosu uštedi emisije CO2 dobila je za uštedu od 269,15 tona CO2.

Navedenu kolicinu uštede u emisiji gasova sa efektom staklene bašte, JKP Cistoca je postigla kroz operativno ucešce u ispunjenju nacionalnih ciljeva za reciklažu i ponovno iskorišcenje ambalažnog otpada.

Nabavljena nova oprema - traktori

20171116 110116

 

         JKP "Čistoća" Kragujevac nabavila je dva nova traktora za potrebe službe odvoza smeća. Nabavkom ove opreme omogućiće se još efikasnije odnošenje smeća, prvenstveno iz seoskih područja. Traktori su nabavljeni putem javne nabavke, a vrednost nabavljene opreme je 4.000.000,00 dinara.

20171116 110437 

 20171116 110447

 

Rekonstrukcija saobraćajnica

JKP Čistoća Kragujevac je u predhodnom periodu izvršila potpunu rekonstrukciju saobraćajnica:

IMG 20171117 142130  IMG 20171117 142305

Petlja Zvezda.

IMG 20171120 132212

Ulica ;Dr. Radosava Markovića kod Osnovna škola ''Milutini Draginja Todorović'' do kamenog mosta.

IMG 20171117 140533

Trotoar u rekonstrukciji a kolovoz završen ulica Vojvode Putnika kod Žitoprodukta.

IMG 20171120 130708

Ulica Kopitareva od Ohridske do pešačkog mosta.

 

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti