Akcija odvoženja kabastog otpada

daldai-ir-daiktai-ismetimui

         JKP "Čistoća" organizuje akciju odvoženja kabastog otpada od 02.04. do 16.04.2018. god.
 
         Akcija se organizuje u saradnji sa svim gradskim mesnim zajednicama, a njen primarni cilj je da se građani oslobode kabastog otpada u koji spada stari nameštaj, stolarija kao i da očiste zajedničke prostorije ( podrume, tavane i drugo). Napominjemo da se akcija ne odnosi na građevinski i zeleni otpad.
 
        Specijalni kamioni za odnošenje kabastog otpada će kružiti po svim mesnim zajednicama, u danima koji su predviđeni za odvoz komunalnog otpada. Poželjno bi bilo da građani prijave odnošenje kabastog otpada kontakt centru "Čistoće" na brojeve telefona 501-180; 501-181; mob: 060-234-10-50 ili besplatnim pozivom na broj telefona: 0800-350-034. Kontakt centar će, u periodu trajanja akcije, raditi produženo, do 19:00 časova.
 
        Sekundarni cilj akcije je da se spreči eventualno stvaranje divljih deponija, kako u gradu tako i na svim prilaznim putevima. Apelujemo na građane da kabasto smeće ne odlažu u kontejnere za kućni otpad, jer kamioni autosmećari koji prevoze kućni otpad, po svojim konstrukcionim svojstvima nisu u mogućnosti da prime kabasti otpad.

Održana 73-ća redovna sednica Upravnog odbora PU KOMDEL

U Kragujevcu,  u  petak   23-eg  februara  2018.  godine,  održana je  73-ća redovna sednica   Upravnog  odbora  PU   KOMDEL  koja   je   okupila   predstavnike   komunalnih preduzeća iz Niša, Požarevca, Kragujevca, Kraljeva, Vranja, Užica,  Zrenjanina, Šapca, Valjeva,  Aleksinca, Brusa,  Inđije,  Mladenovca,  Negotina, Vršca,  Čajetine i  Malog Crnića  kao   i   predstavnika   prateće  privrede   i   reciklažne   industrije:   Nova   oprema  i Alegrina iz Novog Sada, Korali  iz Kraljeva, Rasco Tamp iz Sente, Prodres iz Kruševca, MAG Centar i  West Truck iz  Beograda, Vladeks  iz  Velike  Drenove i  GOŠA  Zaštita Solko iz Smederevske Palanke.

1

U odsustvu Predsednika UO, sednicom je predsedavao Predsednik Nadzornog odbora PU KOMDEL Saša Valjarević  ispred  JKP Komunalne  službe  iz Požarevca, a  uz predsedavajućeg   u   radnom   predsedništvu   bili   su,  sekretar  Udruženja   komunalnih delatnosti PKS Dalibor Joknić, direktor JKP Čistoća iz Kragujevca Nemanja Dimitrijević kao i Lazar Krnjeta ispred Stručne službe Udruženja.

Učesnici su prvo minutom ćutanja odali počast nedavno tragično preminulom Branimiru Ljumoviću koji je svojim dugogodišnjim radom  u Privrednoj komori Srbije i nesebičnim   zalaganjem   ostavio   lični   pečat  i   dao   veliki   doprinos  formiranju  i   jačanju KOMDEL-a.
 2

Pre    početka   radnog  dela,   ispred   grada  Kragujevca   učesnicima   je   poželeo dobrodošlicu  i  obratio  se, direktor  JKP  Čistoća  Nemanja  Dimitrijević,  koji  je  u  svom obraćanju posebno izrazio  zadovoljstvo što je grad  Kragujevac  u prilici da  bude  domaćin jednog ovakvog  skupa koji po mnogo  čemu  reprezentuje našu komunalnu privredu.

Nakon  pozdravnih  reči  domaćina,  jednoglasno  je  prihvaćen  predlog dnevnog reda dostavljen uz poziv, a u ovom  delu sednice Upravnog odbora, raspravljalo se i odlučivalo po sledećim tačkama dnevnog reda.

U okviru prve tačke, članovi Upravnog odbora su bez  primedbi i  diskusije, jednoglasno usvojili zapisnik sa prethodne 71-ve  sednice održane u Nišu i 72-ge elektronske sednice na  kojoj su utvrđeni predlozi za  odlučivanje razmatrani na  godišnjoj Skupštini PU KOMDEL.

U okviru  druge tačke dnevnog reda  konstatovano je  da  ambijent  u kome  posluje naša komunalna privreda opterećen sa brojnim ograničenjima i zabranama koje su dovele do   toga   da   naša  komunalna   preduzeća  nažalost,   umesto  da   se  razvijaju   i   jačaju, funkcionalno  slabe.  Učesnici  su  informisani  o  osnovnim  obavezama  koje  proističu  iz nedavno donete Uredbe o  načinu  i uslovima za  otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti oko koje je na  samoj sednici vođena šira rasprava u kojoj je učestvovalo  više diskutanata. Obzirom da je resorno Ministarstvo otvoreno za saradnju, dogovoreno je da u predstojećim  aktivnostima  na  izmeni i dopuni Uredbe, KOMDEL među  svojim  članicama, pre zauzimanja konačnog stava, preko  anketa ili u direktnoj komunikaciji sa članicama, još jednom  proveri  u kojoj  meri  su rešenja  iz  Uredbe primenljiva  u praksi  i  koliko  doprinose napretku.

Obzirom  da  nastojanje  da  se poboljša  ambijent  u kome  posluje  naša komunalna privreda  podrazumeva neposredniju  saradnja  sa Privrednom  komorom  Srbije,  na  sednici je  doneta odluka da  KOMDEL kao  strukovna nedobitna asocijacija  pristupi  kao  kolektivni član, a da predstavnici Udruženja komunalnih delatnosti PKS budu  i formalno kooptirani u organe KOMDEL-a.
 
Povodom   inicijative   da   se  posle   trogodišnje   pauze  ponovo    pokrene  sajam komunalne  opreme što je  razmatrano u  okviru treće  tačke dnevnog reda, takođe je vođena živa  rasprava u kojoj su pored  predstavnika komunalnih preduzeća učestvovale i članice iz prateće privrede, predstavnik Regionalne privredne komore  i predstavnica Šumadija sajma.

Jednodušno  je   ocenjeno   da   su  se  stvorili   osnovni   preduslovi   za   ponovno održavanje sajma koji bi uz angažovanje svih i uz najavljenu podršku najodgovornijih ljudi iz grada Kragujevca trebalo da u što većoj meri zadovolji interese svih i da preraste u manifestaciju koja će imati ne samo lokalni, već i regionalni značaj.

Posle diskusije doneta je odluka da  se ove godine u prvoj polovini juna, u Kragujevcu održi 14-ti KOMDEL EXPO. U saradnji sa PKS i drugim institucionalnim partnerima KOMDEL će biti zadužen za osmišljavanje i realizaciju pratećeg programa, kao i za  upućivanje poziva za  posetu predstavnicima komunalnih preduzeća, predstavnicima i članovima srodnih strukovnih asocijacija iz zemlje i regiona, predstavnicima lokalnih samouprava, predstavnicima nadležnih državnih organa i institucija. Za poslove vezane za komunikaciju  sa potencijalnim  izlagačima,  uslove  za  izlaganje,  prijavljivanje,  ugovaranje, uređenje  štandova,  plaćanje  sajamskih  usluga,  kao  i  logistiku  za  održavanje  pratećih skupova biće zaduženi grad  Kragujevac i za to uže specijalizovani Šumadija sajam.

Četvrta  tačka  dnevnog reda  odnosila se na  finansijski izveštaj za  2017.  godinu koji je posle uvodnih napomena i kraće  diskusije, jednoglasno prihvaćen i usvojen.

Po uobičajenoj praksi, u oviru posebne tačke  dnevnog reda, predviđen je prostor za obraćanje   pridružnih   članica   iz   redova  prateće   privrede   koja   našim   komunalnim preduzećima nudi raznovrsnu opremu i usluge.

Ovog   puta,   prisutnima   se obratila   i   predstavila  nova   pridružna   članica  GOŠA ZAŠTITA SOLKO iz Smederevske Palanke. Gospodin Dragiša Marković direktor ovog privrednog  društva  koje  je  u  vlasništvu  Republike  Srbije,  pored   osvrta  na  proizvodni asortiman, posebno je naglasio činjenicu da većinu zaposlenih u ovom preduzeću čine invalidna lica tako  da  komunalna preduzeća koja su zainteresovana za  neki od proizvoda ovog domaćeg proizvođača, nabavku mogu  da izvrše po pojednostavljenoj proceduri prepoznatoj u Zakonu  o javnim nabavkama.

******

Po završetku radnog dela nastavljeno je neformalno druženje i razmena iskustava u prijatnom  ambijentu  hotela  Kragujevac,  koji  svakako zaslužuje  da  bude   preporučen za smeštaj   izlagača   i   posetilaca   na   14-tom   Međunarodnom  sajmu   komunalne   opreme KOMDEL EXPO o čemu  je doneta odluka na sednici.

 

www.ttigroup.co.rs

 

Oglas - prodaja putem licitacije

IMG 20171002 125054

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА

КРАГУЈЕВАЦ

О Г Л А Ш А В А

продају средства предузећа путем  лицитације и то следећих:

                                     

А) Трактор гусеничар ТГ 90, процењене почетне вредности за лицитацију од 216.000,00 динара.

Б) Средства предузећа 

Р.б.

Назив

Процењена количина (кг)

Почетна цена (дин/кг)

Процењена  почетна вредност за лицитацију

1.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од бакра

120,00

288,00

34.560,00

2.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од алуминијума

50,00

75,00

3.750,00

3.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од лима

400,00

10,20

4.080,00

 

 

 

 

 

Почетне цене су без обрачунатог ПДВ-а.

Средства се продају у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.

Продаја наведених средстава обавиће се путем усмене лицитације дана 01.02.2018. године у 12:00 часова у просторијама ЈКП ”Чистоћа” Крагујевац, ул.Индустријска бр.12.

За учествовање на лицитацији потребно је уплатити депозит у износу 10% од почетне вредности позиције за коју се лицитира, на пословни рачун ЈКП Чистоћа Крагујевац бр. 155-13697-47 код ХАЛКБАНК а.д. Београд.

Заинтересована лица могу погледати понуђена средства сваког радног дана од 10 до 13 часова у кругу ЈКП ”Чистоћа” Крагујевац, ул.Индустријска бр. 12 и на депонији Јовановац.

Купац преузима робу из тачке под А) након уплате излицитиране цене.

Купац преузима робу из тачке под Б)  након мерења на ваги на депонији Јовановац и уплате по основу обрачунате обавезе за измерену количину.

Купац је дужан да преузме предмет лицитације у року од 20 (двадесет) дана од дана лицитације. У супротном, сматраће се да је одустао од куповине, а уплаћена средства на име депозита неће бити враћена.

Учесницима лицитације који нису купили предмет лицитације уплаћени депозит се враћа у року од 3 дана, од дана закључења поступка лицитације.

 Особа за контакт:  1. Милош Николић, телефон 034/335 089, локал 114

Р.б.

Назив

Процењена количина (кг)

Почетна цена (дин/кг)

Процењена  почетна вредност за лицитацију

1.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од бакра

120,00

288,00

34.560,00

2.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од алуминијума

50,00

75,00

3.750,00

3.       

Неупотребљива средства  са претежним саставом од лима

400,00

10,20

4.080,00

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA KRAGUJEVAC O G L A Š A V A

JAVNA L

prodaju sredstva preduzeća putem licitacije i to sledećih:

A) Traktor guseničar TG 90, procenjene početne vrednosti za licitaciju od 360.000,00 dinara.

B) Sredstva preduzeća

R.b.

Naziv

Procenjena količina (kg)

Početna cena (din/kg)

Procenjena početna vrednost za licitaciju

  1. 1.

Neupotreblјiva i neispravna sredstva sa pretežnim sastavom od gvožđa (dve cisterne, autosmećar, neupotreblјivi delovi sa radnih mašina...)

24.095,00

20,00

481.900,00

  1. 2.

Neupotreblјiva sredstva sa pretežnim sastavom od bakra

120,00

480,00

57.600,00

  1. 3.

Neupotreblјiva sredstva sa pretežnim sastavom od aluminijuma

50,00

120,00

6.000,00

  1. 4.

Neupotreblјiva sredstva sa pretežnim sastavom od lima

400,00

18,00

7.200,00

 Početne cene su bez obračunatog PDV-a.

    Sredstva se prodaju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.
    
    Prodaja navedenog sredstava obaviće se putem usmene licitacije dana 14.12.2017. godine u 12:00 časova u prostorijama JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br.12.
   
    Za učestvovanje na licitaciji potrebno je uplatiti depozit u iznosu 10% od početne vrednosti pozicije za koju se licitira, na poslovni račun JKP Čistoća Kragujevac br. 155-13697-47 kod HALKBANK a.d. Beograd.

    Zainteresovana lica mogu pogledati ponuđena sredstva svakog radnog dana od 10 do 13 časova u krugu JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br. 12 i na deponiji Jovanovac.

     Kupac preuzima robu iz tačke pod A) nakon uplate izlicitirane cene.

    Kupac preuzima robu iz tačke pod B)  nakon merenja na vagi na deponiji Jovanovac i uplate po osnovu obračunate obaveze za izmerenu količinu.

    Kupac je dužan da preuzme predmet licitacije u roku od 20 (dvadeset) dana od dana licitacije. U suprotnom, smatraće se da je odustao od kupovine, a uplaćena sredstva na ime depozita neće biti vraćena.
    
    Učesnicima licitacije koji nisu kupili predmet licitacije uplaćeni depozit se vraća u roku od 3 dana, od dana zaklјučenja postupka licitacije.

Osoba za kontakt:  1. Miloš Nikolić, telefon 034/335 089, lokal 114

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti