Ekološke radionice u predškolskim ustanovama

IMG 20170904 113244

         

          JKP “Čistoća” kao društveno odgovorno preduzeće želi da podigne nivo ekološke svesti građana na temu upravljanja otpadom. Dana 04.09.2017.godine tim JKP “Čistoća” započeće ekološku radionicu u predškolskim ustanovama (državnim i privatnim). Cilj radionice je da se deca predškolskog uzrasta edukuju o pravilnom upravljanju otpadom, odnosno o prednostima ponovnog iskorišćavanja otpada. Svrha planiranih aktivnosti je da deca steknu nove navike i obaveze kojima će omogućiti i sebi i narednim generacijama čistiju životnu sredinu. U toku radnioce deca će biti upoznata sa terminima otpada, ambalaže, separacije, reciklaže i deponovanja. Nakon teorijskog dela, predškolci će i sami moći da razvrstaju otpad koji naprave. U dvorištima ustanova biće postavljene tri kante: zelene, žute i plave boje. U kantu zelene boje odlagaće komunalni otpad, u kantu žute boje plastičnu ambalažu, a u plavu kantu papirnu i kartonsku ambalažu. Pristup učenju kroz ovu akciju je baziran na unapređenju stanja  životne sredine.

Akcija uklanjanja kabastog otpada

daldai-ir-daiktai-ismetimui

Akcija ukljanjanja kabastog otpada

 

25.08.2017.

JKP "Čistoća" organizuje akciju odvoženja kabastog otpada od 28.08. do 15.09.2017. god.

Akcija se organizuje u saradnji sa svim gradskim mesnim zajednicama, a njen primarni cilj je da se građani oslobode kabastog otpada u koji spada stari nameštaj, stolarija kao i da očiste zajedničke prostorije ( podrume, tavane i drugo). Napominjemo da se akcija ne odnosi na građevinski i zeleni otpad.
Specijalni kamioni za odnošenje kabastog otpada će kružiti po svim mesnim zajednicama, u danima koji su predviđeni za odvoz komunalnog otpada. Poželjno bi bilo da građani prijave odnošenje kabastog otpada kontakt centru "Čistoće" na brojeve telefona 501-180; 501-181; mob: 060-234-10-50 ili besplatnim pozivom na broj telefona: 0800-350-034.

Sekundarni cilj akcije je da se spreči eventualno stvaranje divljih deponija, kako u gradu tako i na svim prilaznim putevima. Apelujemo na građane da kabasto smeće ne odlažu u kontejnere za kućni otpad, jer kamioni autosmećari koji prevoze kućni otpad, po svojim konstrukcionim svojstvima nisu u mogućnosti da prime kabasti otpad.

Oglas za licitaciju

DSC05028

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA
KRAGUJEVAC

O G L A Š A V A
prodaju sredstva u upotrebi i otpisanih sredstava preduzeća
putem licitacije i to sledećih:

 

A) Univerzalni strug u upotrebi, МVЕ 280М FEM BUDAPEST, radne dužine 2000 mm, snage 11 KW, procenjene vrednosti 370.000,00 dinara. Početna cena iznosi 60% od utvrđene tržišne vrednosti struga, odnosno iznosi 222.000,00 dinara.
B) Otpisana sredstava preduzeća

R.b.

Naziv

Procenjena količina(kg)

Početna cena (din/kg)

Procenjena  početna vrednost za licitaciju

  1. 1.

metalni kontejneri

10.000

18,00

180.000,00

  1. 2.

razno otpadno gvožđe

5.400

20,00

108.000,00

  1. 3.

ispravljač

20,00

20,00

400

Početne cene su bez obračunatog PDV-a.

Sredstva se prodaju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

Kupac je dužan da preuzme predmet licitacije u roku od 20 (dvadeset) dana od dana licitacije. U suprotnom, smatraće se da je odustao od kupovine, a uplaćena sredstva neće biti vraćena.

Prodaja navedenih sredstava obaviće se putem usmene licitacije dana 12.04.2017. godine u 12:00 časova u prostorijama JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br.12.

Za učestvovanje na licitaciji potrebno je uplatiti 10% od početne vrednosti pozicije, za koju se licitira, kao depozit, na poslovni račun JKP Čistoća Kragujevac br. 160-7512-44 kod Banca Intesa a.d.

Ponuđena sredstva se mogu razgledati svakog radnog dana od 10 do 13 časova u krugu JKP ”Čistoća” Kragujevac, ul.Industrijska br. 12.

Po završenoj licitaciji roba se može preuzeti posle:
- Merenja na vagi na deponiji Jovanovac izlicitirane pozicije
- Uplate po osnovu obračunate obaveze za izmerenu izlicitiranu poziciju

Osoba za kontakt: 1. Miloš Nikolić, telefon 034/335 089, lokal 114

 

Vi ste ovde: Vesti Najnovije vesti