Planirani radovi za utorak 29.10.2013.

O čistoći grada danas se brinu ukupno 132 radnika operative, koji opslužuju 7 kamiona smećara u prvoj smeni, 6 kamiona u drugoj, tri vozila za sakupljanje sekundarnih sirovina i veći broj specijalizovanih vozila (podizači, čistilice za dnevno mašinsko čišćenje ulica, cisterne  za noćno pranje, cisterna za prevoz tehničke vode).

Službe JKP "Čistoća" se nalaze na svim lokacijama u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima!

Sektor izgradnje, rekonstrukcije i održavanja 
Asfaltiranje udarnih rupa u ulicama Karađorđevoj, Obilićevoj, Dragoljuba Božovića i na putu Resnik – Novi Milanovac.

Interventni radovi – završetak radova u Ulici 25. srpske divizije, nasipanje kamenim materijalom puta pokraj crkve u Maršiću, iskop i nasipanje na delu ulice Zore Jovanović, obezbeđenje slivnih rešetki na više lokacija. 

Vi ste ovde: Vesti Servisne informacije Planirani radovi za utorak 29.10.2013.