Planirani radovi za četvrtak 29.05.2014. godine

1. Asfaltiranje udarnih rupa u ulicama Cara Dušana, Kosovska i Zelengorska
2. Asfaltiranje manjih rupa po gradu i izdizanje šahti (slivnih rešetki) na kotu asfalta
3. Saniranje klizišta u Dulenima
4. Saniranje ulice Gustava Krkleca od poplava
5. Transport materijala nanetog obilnim padavinama iz ulice 9. Maja
6. Popravka puta u ulici Svetolika Vuksanovića

Vi ste ovde: Vesti Servisne informacije Planirani radovi za četvrtak 29.05.2014. godine