Planirani radovi za petak 30.05.2014. godine

1. Asfaltiranje udarnih rupa na Kružnom putu-Stanovo
2. Asfaltiranje manjih rupa po gradu i izdizanje šahti (slivnih rešetki) na kotu asfalta
3. Saniranje klizišta u Dulenima
4. Saniranje ulice Gustava Krkleca od poplava
5. Nasipanje kamenim materijalom Radovanjske ulice

Vi ste ovde: Vesti Servisne informacije Planirani radovi za petak 30.05.2014. godine