Planirani radovi za sredu 25.06.2014. godine

1. Asfaltiranje udarnih rupa u ulicama Raje Vuksanovića i Blaže Hadživukovića
2. Asfaltiranje udarnih rupa u ulicama Bresnički do i Milutina Todorovića
3. Nasipanje i planiranje ulice Karaula 3
4. Iskop kamenog materijala na okretnici u Divostinu
5. Tamponiranje i asfaltiranje sitnih udarnih rupa po gradu
6. Saniranje šahti i slivnih rešetki

Vi ste ovde: Vesti Servisne informacije Planirani radovi za sredu 25.06.2014. godine