Planirani radovi za četvrtak 26.06.2014.

1. Asfaltiranje udarnih rupa u ulicama Svetolika Janjića i Brđanska
2. Asfaltiranje udarnih rupa u ulicama I srpskog ustanka i Milutina Todorovića
3. Nasipanje i planiranje ulice Dušana Đorđevića
4. Nasipanje i planiranje na okretnici u Divostinu
5. Popravka behatona u Kopitarevoj ulici
6. Tamponiranje i asfaltiranje sitnih udarnih rupa po gradu
7. Saniranje šahti i slivnih rešetki

Vi ste ovde: Vesti Servisne informacije Planirani radovi za četvrtak 26.06.2014.