Planirani radovi za četvrtak 03.07.2014. godine

1. Asfaltiranje udarnih rupa u ulicama Brđanskoj i Milivoja Bankovića Sićka
2. Asfaltiranje udarnih rupa u ulicama Save Kovačevića, Hercegovačkoj i Miodraga Stefanovića
3. Priprema platoa za betoniranje na Bozmanu
4. Popracka dela puta, Lipar-manastir
5. Vraćanje u prvobitno stanje poprečnih ulica na ulicu Blaže Hadživukovića u koju je nanet materijal
6. Tamponiranje i asfaltiranje sitnih udarnih rupa po gradu
7. Saniranje šahti i slivnih rešetki

Vi ste ovde: Vesti Servisne informacije Planirani radovi za četvrtak 03.07.2014. godine